kaksi

YHTEISÖJEN ARVOKUMPPANI

Vastuullinen kasvualusta

Yrityksemme on hyvien asioiden kasvualusta, joka toimii yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti.

Yritys lähtee mukaan merkityksellisiin hankkeisiin ja pyrkii toiminnallaan säilyttämään sekä kasvattamaan yhteiskunnallista arvoa. Yrityksen yhtiöjärjestykseen on kirjattu määräyksiä, joiden avulla yhteiskunnallisten päämäärien toteutumista tuetaan.

Osakeyhtiö kaksi.nolla tekee liiketaloudellista tulosta, mutta aikaisempaa kohtuullisemmilla ehdoilla ja ympäröivän yhteiskunnan huomioiden.

 

Toiminnan logiikkana on yhteisen kakun kasvattaminen siten, että yrityksen vaikutukset sidosryhmiin, työntekijöihin sekä ympäristöön olisivat paremminkin rikastuttavia kuin hyväksikäyttäviä ja köyhdyttäviä.

Yritys ottaa omaehtoisesti huomioon yhteiskunnan erilaiset tarpeet sekä vastaa yhteiskunnan hyvinvoinnin haasteisiin.  

Tällä hetkellä yritys tarjoaa ikäihmisten palveluja sekä kouluttaa ja konsultoi. Pidämme jatkuvasti silmät auki ja mielen avoimena sekä etsimme liiketauloudellista ratkaisua yhteiskunnan haasteisiin.

Yhteiskunnallinen yritys

Toimimme yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti ja pyrimme toiminnallamme säilyttämään sekä kasvattamaan yhteiskunnallista arvoa. Tästä osoituksena olemme saaneet Suomalaisen Työn Liiton yhteiskunnallinen yritys-merkin, jota kannamme ylpeydellä!

yhtyrityslogo

Mitä teemme?

Tehostettu palveluasuminen

Käynnistimme vuonna 2014 yhteiskunnallisen yrityksen arvopohjalle rakennetun Kontukodin, joka on saanut erinomaista palautetta ja nostettu yhdeksi maamme parhaista hoivakodeista.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito

Tarjoamme kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Kontu kotohelppi nimellä. Olemme vieneet Kontukodin toimintamallin sekä yhteiskunnallisen yrityksen arvopohjalta ponnistavan toiminnan ihmisten koteihin.

Koulutus ja konsultointi

Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden suorituskyvyn kehittämisessä. Lisäksi meillä on osaamista ja kokemusta monikulttuuristen organisaatioiden toiminnasta.

Yrityksen visio ja arvopohja

Olemme yhteisön pitkäjänteinen ja vastuullinen arvonluoja. Toimimme kohtuullisin ehdoin ja ylläpidämme laatua. Teemme ihmisellistä yritystoimintaa.

Arvomme

Yhdessä tekeminen

Rakennamme ja kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Laatu

Kehitämme suunnitelmallisesti kyvykkyyksiä, jotka luovat laatua.

Osaaminen

Olemme paras ja halutuin työpaikka. Luomalla parhaan työpaikan saamme parasta osaamista.

Kohtuullisuus

Toimimme reilusti kaikkia kohtaan. Panostamme sekä asiakkaidemme että henkilöstömme hyvinvointiin.

Arvolupauksemme

Tuottamamme palvelun laatu on alan paras ja osallistamme lähiyhteisön toimintamme rakentamiseen. Verot maksamme lähiyhteisöön ja voitosta sijoitamme vähintään 51% toimintamme kehittämiseen. Panostamme henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin, hyvinvointiin ja osaamiseen. Olemme paras kumppani asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. 

Ota yhteyttä

Osakeyhtiö kaksi.nolla

Yrityksen hallitus

Kaksi.nolla oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen. Hallituksen tehtävänä on huolehtia kaksi.nolla oy:n toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä huolehtia osakeyhtiön toiminnan elinvoimaisuudesta pitkällä aikavälillä. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain perusteella, mutta yhteiskunnallisen osakeyhtiön toiminnassa hallituksen tulee huolehtia myös yhteiskunnallisten päämäärien toteutumisesta. Hallitus käsittelee ja päättää yhtiön toiminnan ja tulevaisuuden kannalta merkittävät asiat. Hallituksessa on aina myös työntekijöiden edustus, mikäli tähän löytyy halukkuutta.

Hallituksen kokoonpano:

Rajkumar Sabanadesan, Teo-Ilmari Tuovinen, Virpi Hantikainen, Arja-Riikka Kataja, Armi Semi, Miikka Salonen

Yrityksen omistus

Osakeyhtiö kaksi.nollan osakkeiden lukumäärä on 300 kpl ja osakepääoma 3000 €. Osakeyhtiön omistus jakautuu seuraavasti: Teo-Ilmari Tuovinen 30,33 % Rajkumar Sabanadesan 30,33 % Virpi Hantikainen 10,33 % Arja-Riikka Kataja 10 % Mira Aaltonen 8,33 %  Miikka Salonen 6,66 % Ulla Klemetti 1,66 % Marina Salkova 1,66 % Armi Semi 0,66 % 

Kaikki osakkeet ovat samanlajisia, ja niillä on yhtäläinen äänioikeusoikeus ja oikeus osinkoihin sekä yhtiön varoihin. Osakkeisiin liittyy lunastuslauseke. Osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on kirjattu määräyksiä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukemiseksi. Osakkaat ovat lisäksi allekirjoittaneet osakassopimuksen, joka ohjaa yrityksen yhteiskuntavastuullista toimintaa.

Yrityksen tilintarkastajana toimii Juha Järvisalo, HTM

 
© 2017 Teo Tuovinen / 2.0

Laskutus

Y-tunnus: 2560387-9

Verkkolaskuosoite:
FI4157300820589733

Operaattori: Osuuspankki (OKOYFIHH)

luotkump_pysty_nega_CMYK_v1