Arvomme

Rakennamme yhdessä uuden normaalin, jossa mahdollistuu hyvinvointi ja laadukas loppuelämä.

Mikä meitä ohjaa?

Tavoitteenamme on tehdä ikäihmisten hoivan vallankumouks, jonka keskiössä ovat ihmiset, joiden jokainen päivä, kohtaaminen ja tunne on merkityksellinen. Uskomme tavoitteen toteutuvan edistyksellisellä hoivakonseptilla, yhteisöllisellä toiminnalla, laadukkailla tukipalveluilla sekä hyvinvoivalla ja osaavalla henkilöstöllä, jota on riittävästi.

Toimintamme ydin ovat ikäihmisten sosiaalipalvelut, joiden järjestämisvastuu on julkisella sektorilla ja rahoitus tapahtuu meidän yhteisillä verorahoilla, joiden asianmukaista käyttöä vaalimme. Huoltosuhteen heikkeneminen haastaa julkisen talouden kestävyyden ja resurssien riittävyyden, joten etsimme kekseliäitä ratkaisuja tavoitteidemme toteuttamiseen.

Teemme laajasti arvojemme mukaista kannattavaa liiketoimintaa, jolla tuemme ikäihmisten laadukasta palvelua ja henkilöstönhyvinvointia.

Arvolupaus ja arvot

Tuottamamme palvelun laatu on alan paras ja osallistamme lähiyhteisön toimintamme rakentamiseen. Verot maksamme lähiyhteisöön ja voitosta sijoitamme vähintään 51% toimintamme kehittämiseen. Panostamme henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin, hyvinvointiin ja osaamiseen. Olemme paras kumppani asiakkaillemme ja yhteiskunnalle.

Kohtuullisuus

Toimimme reilusti ja kohtuullisesti kaikkia kohtaan. Panostamme asiakkaiden sekä henkilöstömme hyvinvointiin. Teemme hankintoja yhteiskunnan parasta ajatellen sekä käytämme yli puolet voitosta toimintamme kehittämiseen. Taloutta, päätöksentekoa ja viestintää hoidamme totuudenmukaisesti ja avoimesti sekä ymmärrettävästi.

Laatu

Laatu erottaa meidät muista yrityksistä ja asemoi meidät positiivisesti suhteessa muihin toimijoihin. Emme vain käytä resursseja, vaan pyrimme suunnitelmallisesti kehittämään erinomaista kyvykkyyttä, joka luo laatuaja kilpailuetua.

Yhdessä tekeminen

Rakennamme toimintamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Luomme merkityksellistä arvoa yhteistyössä ja otamme eri sidosryhmät avoimesti mukaan. Jaamme tietomme ja löytämämme hyvät käytännöt avoimesti kaikille halukkaille.

Osaaminen

Rakennamme toimintamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Luomme merkityksellistä arvoa yhteistyössä ja otamme eri sidosryhmät avoimesti mukaan. Jaamme tietomme ja löytämämme hyvät käytännöt avoimesti kaikille halukkaille.

© 2022 osakeyhtiö 2.0

Skip to content