Työllistäminen sosiaalisin perustein

Yhteiskunnallisena yrityksenä olemme panostaneet aina heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen.

Yrityksessä työskentelee toistakymmentä eri kansallisuutta ja yritys on kyennyt rakentamaan useita polkuja työkokeilusta vakituiseen työsuhteeseen.

Yrityksen tehostetun palveluasumisen hankintasopimuksissa on työllistämisehto, jonka mukaan yrityksen tulee käyttää 3 % Tampereen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen vuosiarvosta sosiaalisin kriteerein tapahtuvaan työllistämiseen.

Vuonna 2021 yrityksen tavoite oli 162 000 €, jonka yritys ylitti merkittävästi. Vuonna 2021 käytimme sosiaalisin perustein tapahtuvaan työllistämiseen laskennallisesti 255 165 euroa, joka ylittää asetetun tavoitteen 57 %.

Vuosina 2018–2021 yritys on käyttänyt sosiaalisin perustein tapahtuvaan työllistämiseen laskennallisesti 817 808 €, joka ylittää Tampereen kaupungin asettaman sopimusehdon 308 492 €.

Skip to content