Ympäristövastuu

Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä

Pyrimme olemaan edelläkävijä ympäristöasioissa. Olemme mukana Ekokompassin -ympäristöjärjestelmässä, joka pohjautuu pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin ympäristöjohtamisen standardeihin.

Meillä on vuosittain päivitettävä ympäristöohjelma, jossa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Ympäristölupauksemme

Yhteiskunnallinen osakeyhtiö 2.0 tekee vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Huomioimme ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa toiminnassamme.

Yrityksen arvot: laatu, kohtuullisuus, osaaminen ja yhdessä tekeminen ovat ympäristöpolitiikkaamme ydin. Ympäristötyötä tehdään yhdessä osaamista lisäten ja kohtuullista hyvinvoinnin sekä kulutuksen tasoa laadukkaasti tavoitellen.

Olemme kirkastaneet ympäristötyömme tärkeimmiksi osa-alueiksi energiankulutuksen ja jätteiden vähentämisen, vastuulliset hankinnat, viisaan materiaalinkäytön ja ympäristöystävälliset kemikaalit.

Lisäksi haluamme lisätä henkilöstömme ja lähiyhteisömme ympäristötietoisuutta sekä viestimme ympäristöasioista aktiivisesti ja totuudenmukaisesti.

Portaat luomuun

Konnun keittiöt ovat mukana portaat luomuun -ohjelmassa ja ensimmäisenä diplomin sai Nokian ravintola, jossa on otettu käyttöön useita luomutuotteita.

Nokialla on tällä hetkellä säännöllisessä käytössä 10 luomutuotetta ja ravintola on portaalla 3/6.

yksi_tahti_FIN_musta
Ruokahävikin vähentäminen

Kannamme huolta ympäristöstämme ja autamme pelastamaan hyvää ruokaa menemästä hukkaan. Tarjoamme lounasravintolamme ruokaa ResQ-sovelluksen kautta. Konnun keittiö tarjoaa muuten hävikiksi menevää lounasruokaa sovelluksen kautta kaikkien nautittavaksi.

Pelasta oma päivällisesi, lue lisää, lataa sovellus ja katso mitä on tarjolla ResQ Clubin omilta sivuilta.

Olemme tehneet myös Kontukotien oman hävikkiruokakirjan, jonka ohjeilla muuten hävikkiin päätyvä ruoka voidaan hyödyntää ryhmäkotien jakelukeittiöissä. Hävikkiruokakirjan voit ladata täältä.

ResQ hävikkiruokasertifikaatti
Kontukotien hävikkiruokakirja
Skip to content